iconomic ondersteunt bedrijven bij het vinden en benutten van kansen in bestaande en nieuwe markten, het opsporen van bottlenecks in processen, het versnellen van innovatie van producten en diensten.

Op dit moment richten wij ons op vier hoofdcategorieën:

 

4

iconomic ondersteunt bedrijven bij het vinden en benutten van kansen in bestaande en nieuwe markten, het opsporen van bottlenecks in processen, het versnellen van innovatie van producten en diensten.

Op dit moment richten wij ons op vier hoofdcategorieën:

 

4

Business Model Innovatie

Procesanalyse

Marktanalyse

Trend-analyse

Business model innovatie gaat over het verbeteren en vernieuwen van het gehele bedrijf. Deze benadering richt zich op hele systeem met als doel de winst te verhogen en de plaats in de markt van het bedrijf te versterken.

Bij een procesanalyse wordt in detail het werkproces in kaart gebracht door alle stappen en activiteiten te omschrijven. Het is de bedoeling om zo inzicht te krijgen in wat er goed gaat en wat beter kan.

Een marktanalyse voer je uit om erachter te komen hoe de wereld buiten de organisatie beweegt. Waar liggen kansen en wensen om te groeien of in te stappen? Wie zijn jouw concurrenten en hoe versla je ze?

Het in kaart brengen wat er speelt of gaat spelen in de samenleving, de markt of technologie is een must om de strategie voor de langere termijn te bepalen. Een trendanalyse kijkt over de grenzen van jouw sector heen en signaleert nieuwe kansen of waarschuwt voor bedreigingen.

Business Model Innovatie

Business model innovatie gaat over het verbeteren en vernieuwen van het gehele bedrijf. Deze benadering richt zich op hele systeem met als doel de winst te verhogen en de plaats in de markt van het bedrijf te versterken.

Procesanalyse

Bij een procesanalyse wordt in detail het werkproces in kaart gebracht door alle stappen en activiteiten te omschrijven. Het is de bedoeling om zo inzicht te krijgen in wat er goed gaat en wat beter kan.

Marktanalyse

Een marktanalyse voer je uit om erachter te komen hoe de wereld buiten de organisatie beweegt. Waar liggen kansen en wensen om te groeien of in te stappen? Wie zijn jouw concurrenten en hoe versla je ze?

Trend-analyse

Het in kaart brengen wat er speelt of gaat spelen in de samenleving, de markt of technologie is een must om de strategie voor de langere termijn te bepalen. Een trendanalyse kijkt over de grenzen van jouw sector heen en signaleert nieuwe kansen of waarschuwt voor bedreigingen.

1: Business Model Innovatie

Jouw businessmodel is de manier waarop jouw bedrijf waarde creëert en geld verdient. Een simpel businessmodel geeft antwoord op 4 hoofdvragen.

  1. Wie zijn jouw klanten?
  2. Wat verkoop je?
  3. Hoe zorg je dat jouw klanten krijgen wat ze willen?
  4. Hoe zorg je voor continuïteit, groei en winst?

Bij business model innovatie gaat het dus over het vernieuwen en verbeteren van het bestaande businessmodel. Het is een benadering gericht op 1 of meerdere onderdelen die je wil/moet verbeteren. Het doel is natuurlijk het geheel te verbeteren en zo sterker in de markt te staan en (meer) winst te maken.  Een van de bekendste manieren om hier mee te beginnen is het Business Model Canvas. Hiermee zie je in één oogopslag hoe je bedrijf nu werkt en hoe het ervoor staat en waar je misschien nog niet echt bij stil hebt gestaan. Wij zien het als een diagnose van de huisarts. Is een paracetamol of pleister voldoende? Of is het verstandig verder onderzoek te doen? Op basis daarvan kun je vaststellen wat goed gaat en wat aandacht nodig heeft om echt te verbeteren.

Procesanalyse

Wat heb je aan een Ferrari met 500 pk die met gemak 250 km per uur rijdt als je nooit buiten de bebouwde kom komt? En is het lastig om zware machines naar spanje te brengen met een Fiat Panda?  Een procesanalyse geeft inzicht in waar je over- of ondercapaciteit hebt in je bedrijfsvoering. Het is belangrijk om te weten welke onderdelen in je proces bijdragen aan succes en welke je schade toebrengen. Procesanalyses hebben als hoofddoel inzicht te krijgen in wat goed, slecht, overbodig of nodig is om te groeien, rendementen te verhogen, concurrenten te verslaan, of betaalbaarder te worden voor nieuwe klanten. In een snel veranderende wereld is het noodzakelijk om te weten waar je kansen, bottlenecks of bedreigingen liggen.

 

2: Procesanalyse

3: Marktanalyse

Een marktanalyse omvat meer dan alleen maar inzicht krijgen in wie je concurrenten of potentiële klanten zijn. De marktanalyse moet ook zeker kijken naar de “bredere omgeving” (omgevingsanalyse). Daarmee bedoelen we dat het ook noodzakelijk is om te kijken naar zaken zoals, de economie, wetgeving, of bevolkingsgroei waar je produceert of levert.  Technologische ontwikkelingen of afhankelijkheid van leveranciers in een regio, land of continent om er maar een paar te noemen.

Een goede marktanalyse is van cruciaal belang en een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen van jouw strategie. Met een omgevingsanalyse & marktanalyse worden de kansen en bedreigingen van de markt in kaart gebracht. Het helpt om verder in de toekomst te kijken en daarmee betere besluiten te nemen.

Trendanalyse

Wat heb je aan een Ferrari met 500 pk die met gemak 250 km per uur rijdt als je nooit buiten de bebouwde kom komt? En is het lastig om zware machines naar spanje te brengen met een Fiat Panda?  Een procesanalyse geeft inzicht in waar je over- of ondercapaciteit hebt in je bedrijfsvoering. Het is belangrijk om te weten welke onderdelen in je proces bijdragen aan succes en welke je schade toebrengen. Procesanalyses hebben als hoofddoel inzicht te krijgen in wat goed, slecht, overbodig of nodig is om te groeien, rendementen te verhogen, concurrenten te verslaan, of betaalbaarder te worden voor nieuwe klanten. In een snel veranderende wereld is het noodzakelijk om te weten waar je kansen, bottlenecks of bedreigingen liggen.

 

4: Trendanalyse