Processen

Over een periode van 8-12 maanden vatten we de koe bij de hoorns en brengen we het innovatie proces (weer) op gang. We verbeteren jouw businessmodel en jouw positie in de markt.

Succesvol innoveren voor  een vast bedrag per maand.

Het Innovatie abonnement is dé uitkomst voor MKB organisaties die hun positie binnen de markt moeten en willen versterken of met nieuwe producten en diensten de markt willen veroveren. Loop je vast in het ontwikkelen van je nieuwe product? Je weet alles van je product, maar twijfelt of je het allemaal “alleen” moet doen. Je denkt erover om strategische partners, co-financiers te zoeken die risoco’s gedeeltelijk op zich kunnen en willen nemen, maar wat is het beste moment en wie is geschikt?

Dan kan 360x jouw partner zijn om jou/ jouw bedrijf te ondersteunen bij het bewandelen van de voor jullie beste weg naar succes.

Ondernemers zoals jij, heel ervaren of maar net begonnen,

werken in een wereld die er vijftien jaar geleden totaal anders uitzag. We hadden geen email in onze broekzak, social media stond in 2004 met Hyves in de babyschoentjes en China was “aan de andere kant van de wereld”. Nieuwe concurrenten duiken op uit onverwachte hoek. Hoe blijf je relevant in je markt? Moet je nieuwe markten aanboren met nieuwe producten en diensten om mee te blijven doen? Het antwoord laat zich raden.

JA!

De iPad, Spotify en Airbnb bestonden tien jaar geleden mog niet. Meer dan 85% van het vlees komt niet van de slager op de hoek. Bestaande businessmodellen staan steeds sneller onder druk. Dat klinkt dreigend, maar een veranderende, vloeibare wereld biedt zeker ook kansen.

Iedere onderneming moét werk maken van innovatie om in te spelen op deze veranderingen.

Je bent niet alleen als je het lastig vindt om te innoveren. Hoe en waar begin je?

360x helpt je op weg.

Om jouw steviger in het zadel te krijgen en te houden helpt 360 jouw organisatie aan nieuwe, betere producten, diensten en processen. We onderzoeken waar je nu staat en waar je over een jaar wil zijn. Bestaande producten en diensten, evenals jouw businessmodel en strategie houden we kritisch tegen het ligt. We onderzoeken wat goed gaat en beter kan. Maar bovenal werken we naar een punt waar je in de toekomst zelf beter in staat bent om te innoveren, zonder ons.  Met als resultaat een gezonder bedrijf met een voorsprong op concurrenten en blije klanten.

Herken je jezelf of louw bedrijf in de stellingen hieronder?

 • “Hebben we straks nog klanten die straks ook nog geïnteresseerd in onze producten?”
 • “Hoe kan ik (blijven) groeien?”
 • “Hoe blijven we onze concurrenten een stapje voor?”
 • “Maken we wel gebruik van de kansen in de markt?”
 • “Kunnen we met relatief kleine aanpassingen onze producten nieuwe markten betreden?”
 • “Kan ik het alleen of is het beter om partners te zoeken?”

De oplossing

Je hebt er wel eens aan gedacht om hulp te vragen bij het doorontwikkelen van je bedrijf en/of je producten en diensten. Maar hoe beoordeel je wie je daar het beste bij kan helpen. En hoe beoordeel je of diegene inderdaad capabel is?

En hoe weet ik of je terug gaat verdienen wat je uitgaf?

Dit abonnement lost deze problemen (en meer) voor je op:

 • door de tijd te nemen voor de juiste verbeteringen, 12 maanden lang zodat de organisatie die verbeteringen echt kan borgen zodat er ruimte is voor voortschrijdend inzicht
 • omdat er vertrouwen ontstaat en veel kleine verbeteringen snel uitgevoerd worden
 • door de tegenstelling tussen adviseur en klant weg te nemen die ontstaat door een lopende rekening
 • door de onzekerheid over de kosten weg te nemen, die zijn elke maand hetzelfde.
 • adviseur en opdrachtgever krijgen werkelijk hetzelfde doel: van het project een succes maken!

Deze service is uniek

Innovatie in abonnementsvorm is op zich al vrij bijzonder, maar een aantal kenmerken maken deze service echt uniek:

• advies over de gehele breedte van innovatie, geen vraag is te gek,
• alle kennis en tools die ingezet wordt tijdens het traject dragen we aan jou of je organisatie over, dus geen afhankelijkheid
• volstrekt transparant en heb geen voorkeuren voor externe leveranciers of middelen anders dan prijs-kwaliteit
• we spreken af op locaties die voor ons allebei handig zijn, wij houden zeker geen werkplekken op jullie kantoor bezet
• we schalen mee op als de situatie daar om vraagt, en lopen niet te drukken als jullie even de handen vol hebben.

Wil je jouw product, dienst of zelfs je hele bedrijf doelgericht en degelijk onder handen nemen?

Maak dan gebruik van het vrijblijvende adviesgesprek.

 

klaar om te groeien met je bedrijf?

Dat is precies wat 360 voor ogen heeft. Een strategisch innovatieplan is geen doel op zich, maar een middel om jouw organisatie verder te brengen. Daar zit voor ons dé kick! Wij praten graag met je over hoe wij elkaar, en zeker jouw bedrijf, kunnen versterken. Zeg maar waar en wanneer.

HÉT stappenplan van 360x

bestaat niet. Wanneer we precies weten wat er moet gebeuren, wie je bent en wat je wilt, kunnen we een stappenplan maken. Soms zijn het drie stappen, soms 20.

Maar globaal ziet het er ongeveer zo uit:

01/

koffie/thee analyse

Als wij elkaar nog niet kennen lijkt het ons een goed idee om daar snel mee te beginnen. Wat is je huidige situatie en wat wil je bereiken? Horen en begrijpen wat er speelt. Wat speelt er bij jouw klanten, concurrenten, wet en regelgeving etc. We maken een ruwe schets van de doelstellingen en wat er nodig is om deze te bereiken.

een plan/idee/offerte

Nu we weten wat er moet gaan gebeuren maken we een plan van aanpak en strategische keuzes. We maken een inschatting van de hoeveelheid werk/tijd er nodig zal zijn. Welke mensen binnen de organisatie hebben benodigde kennis en tijd om bij te dragen aan de plannen? Op basis hiervan komen we met een voorstel.

02/

Analyseren, bouwen, ontwerpen en keuzes maken

We weten welke tools we gaan inzetten en ook wie wat gaat doen. We gaan samen werken en zien elkaar één of meerdere keren per maand om resultaten te bespreken en deze eventueel op- of af te schalen.

Meters maken

 • Maandelijks teamoverleg
 • Evaluatie van de resultaten, leering trekken, verbeteren
 • Trainingen/workshops (Businesmodellen, Scale-ups, samenwerkingen intern en extern en waar behoefte aan is bij alle betrokkenen
 • Aanpassen van de plannen n.a.v. de leerpunten
 • Taken verdelen, actielijst opstellen
 • Tussentijds contact en coaching

03/

uitvoeren, doorvoeren

Het doel van dit abonnement is dat je na afloop in staat bent zelf verder te gaan met innoveren. Je kent de tools die we gebruikt hebben, jij en je team hebben geleerd om samen innovatie vraagstukken te benaderen en te beantwoorden.

Afhankelijk van wat de uitkomst is van eerdere stappen ga je aan de slag. Met een frisse heldere kijk op de zaak.

04/

“Eindresultaat”

Wat gebeurt er na de abonnementsperiode?

Dat is natuurlijk helemaal aan jullie zelf. Soms verlengen we het abonnement met een paar maanden en soms zetten we heel doelgericht nog één of meerdere Kickstarters in.

Andere klanten kiezen ervoor om zelfstandig door te gaan en eens in de zoveel tijd nog eens te bespreken of alles nog gaat zoals het zou moeten.

Maar in ieder geval:

 • heb je scherper in beeld waar je kansen liggen en waar het beter kan en moet.
 • heb je concrete stappen gemaakt om lopende of nieuwe innovaties sneller en weloverwogen in gang te zetten en te houden.
 • heb je één of meerdere tools (en mensen binnen de organisatie) om zelfstandig aan de slag te gaan met bestaande en nieuwe innovatie-vraagstukken

Liever wat kleiner beginnen?

Kies dan voor een sessie.

Ons doel is

 • voorsprong maken op concurrenten
 • bestaande producten verbeteren
 • nieuwe producten en diensten helpen ontwikkelen
 • nieuwe klanten en klantsegmenten ontdekken
 • van bestaande klanten betere klanten maken
 • jouw businessmodel toekomstbestendig maken
 • iconomic mee te laten bouwen aan jullie toekomstvisies.

Opvallen
zonder te schreeuwen.

Chique,
maar niet
té keurig.

Opvallen
zonder te
schreeuwen

Chique,
maar niet
té keurig.

Een andere vraag?
Neem contact op.

see you on the horizon