Abonnement

We vatten de koe bij de hoorns en gaan aan de slag! We analyseren de markt, trends, interne of externe processen. We verbeteren jouw bestaande businessmodel en jouw positie in de markt.

Voor een vast bedrag per maand.

Een abonnement is dé uitkomst voor MKB organisaties die hun positie binnen de markt willen versterken of met nieuwe producten en diensten de markt willen veroveren. Loop je vast in het ontwikkelen van je nieuwe product? Je weet alles van je product, maar twijfelt of je het allemaal “alleen” moet doen. Je denkt erover om strategische partners of co-financiers te zoeken die risoco’s gedeeltelijk op zich kunnen en willen nemen. Maar wat is het beste moment en met wie en hoe? Is je concurrent je beste vriend?

Voordat je zulke ingrijpende beslissingen kunt nemen heb je natuurlijk meer dan alleen een onderbuik-gevoel nodig. Een stevig fundament. Dat is waar iconomic jouw rechterhand kan zijn.

We werken in een wereld die er vijftien jaar geleden totaal anders uitzag. Geen email in onze broekzak, social media stond in 2004 met Hyves in de babyschoentjes en China was “aan de andere kant van de wereld”. Nieuwe concurrenten en kansen doken op uit onverwachte hoek. Hoe zal het over 10 jaar zijn? Nog steeds relevant in je markt? Moet je nieuwe markten aanboren met nieuwe producten en diensten om mee te blijven doen? Het antwoord laat zich raden.

GEEN IDEE!

De iPad, Spotify en Airbnb bestaan nog niet zo lang als je denkt. Bestaande businessmodellen staan steeds sneller onder druk. Dat klinkt dreigend, maar een veranderende, vloeibare wereld biedt zeker ook kansen.

Iedere onderneming moét omgaan met veranderingen om mee te blijven spelen.

Je bent zeker niet alleen als je het lastig vindt om te innoveren. Hoe en waar begin je nou?

iconomic helpt je op weg.

We onderzoeken waar je nu staat en waar je over een jaar en daarna wil zijn. Bestaande producten en diensten, net als jouw verdienmodel en strategie houden we kritisch tegen het ligt.

Dan weten we wat goed gaat en beter kan. Maar bovenal werken we naar een punt waar je in de toekomst zélf beter in staat bent om te innoveren, zonder ons.  Met als resultaat een gezonder bedrijf met een voorsprong op concurrenten en blije klanten.

Waarom een abonnement?

We gaan grondig te werk door de tijd te nemen voor de juiste verbeteringen, zodat de organisatie verbeteringen echt kan doorvoeren en er ruimte is voor voortschrijdend inzicht.

De onzekerheid over de kosten vallen weg, die zijn elke maand hetzelfde. Zijn we eerder klaar? Dan stoppen we ook eerder.

We krijgen werkelijk hetzelfde doel: van het project een succes maken!

Innovatie in abonnementsvorm is op zich al vrij bijzonder, maar een aantal kenmerken maken deze service echt uniek:

• alle kennis en tools die ingezet wordt tijdens het traject dragen we aan jou of je organisatie over, dus geen afhankelijkheid
• volstrekt transparant en heb geen voorkeuren voor externe leveranciers of middelen anders dan prijs-kwaliteit
• we spreken af op locaties die voor ons allebei handig zijn, wij houden zeker geen werkplekken op jullie kantoor bezet
• we schalen mee op als de situatie daar om vraagt, en lopen niet te drukken als jullie even de handen vol hebben.

"Hebben we straks nog klanten die over vijf jaar ook nog geïnteresseerd in onze producten?"

"Hoe kan ik (blijven) groeien?"

"Maken we wel gebruik van de kansen in de markt?"

"Kunnen we met relatief kleine aanpassingen aan onze producten nieuwe markten betreden?"

"Kan ik het alleen of is het beter om partners te zoeken?"

HÉT stappenplan van iconomic

bestaat niet. Wanneer we precies weten wat er moet gebeuren, wie je bent en wat je wilt, kunnen we een stappenplan maken. Soms zijn het drie stappen, soms 20.

Maar zo zou het eruit kúnnen zien:

01/

koffie/thee analyse

Als wij elkaar nog niet kennen lijkt het ons een goed idee om daar snel mee te beginnen. Wat is je huidige situatie en wat wil je bereiken? Horen en begrijpen wat er speelt. Wat speelt er bij jouw klanten, concurrenten, wet en regelgeving etc. We maken een ruwe schets van de doelstellingen en wat er nodig is om deze te bereiken.

02/

een plan/idee/offerte

Nu we weten wat er moet gaan gebeuren maken we een plan van aanpak en strategische keuzes. We maken een inschatting van de hoeveelheid werk en tijd die nodig zal zijn. Welke mensen binnen de organisatie hebben de benodigde kennis en tijd om bij te dragen aan de plannen? Op basis hiervan komen we met een voorstel.

03/

Analyseren, bouwen, ontwerpen en keuzes maken

We weten welke tools we gaan inzetten en ook wie wat gaat doen. We gaan samenwerken en zien elkaar één of meerdere keren per maand om resultaten te bespreken en deze eventueel op- of af te schalen.

04/

uitvoeren, doorvoeren

Het doel van dit abonnement is dat je na afloop in staat bent zelf verder te gaan met innoveren. Je kent de tools die we gebruikt hebben, jij en je team hebben geleerd om samen lastige vraagstukken te benaderen en te beantwoorden.

Afhankelijk van wat de uitkomst is van eerdere stappen ga je aan de slag. Met een frisse heldere kijk op de zaak.

05/

Eindresultaat

Wat gebeurt er na de abonnementsperiode?

Dat is natuurlijk helemaal aan jullie zelf. Soms verlengen we het abonnement met een paar maanden en soms zetten we heel doelgericht nog één of meerdere Kickstarters in.

Andere klanten kiezen ervoor om zelfstandig door te gaan en eens in de zoveel tijd nog eens te bespreken of alles nog gaat zoals het zou moeten.

Maar in ieder geval:

  • heb je scherper in beeld waar je kansen liggen en waar het beter kan en moet.
  • heb je concrete stappen gemaakt om lopende of nieuwe innovaties sneller en weloverwogen in gang te zetten en te houden.
  • heb je één of meerdere tools (en mensen binnen de organisatie) om zelfstandig aan de slag te gaan met bestaande en nieuwe innovatie-vraagstukken

Wil je jouw product, dienst of zelfs je hele bedrijf doelgericht en degelijk onder handen nemen?